COL·LECCIÓ NOUPRINT DE SILUETES

COL·LECCIÓ NOUPRINT DE SILUETES

En les arts gràfiques el material de base és el paper,

Això ha motivat el nostre interès per les seves qualitats i qualitats i la presència d’ell mateix en el món de l’Art, per la seva capacitat d’expressió.

Dins d’aquest món i en una especialitat minoritària i poc coneguda descobrim un tractament de gran originalitat LES SILUETES, aquesta tècnica consisteix simplement en fer servir paper negre retallat amb tisores (no cal confondre-ho amb la tècnica de tinta o pintura)

 

       

L’interès va estimular les primeres compres i amb el temps s’ha reunit una col·lecció significativa d’aquest art, de diferents països que representen èpoques, mides i qualitats diferents.

Presentem algunes de les siluetes que formen part de la COL·LECCIÓ NOUPRINT DE SILUETES que esperem siguin del seu interès

Si volen saber mes …